КАНДИДАТСТВАНЕ 2020 Г.

Формуляр 2.1. Разширяване на обхвата на иновацията - кандидатстване до 28 февруари 2020 г.

Формуляр 2.2. Подаване на нов проект от училища с иновация продължаваща и след 2019 / 2020 г. учебна година - кандидатстване до 28 февруари 2020 г.

ВАЖНИ НАСОКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЧЕРНОВАТА И ЕЛЕКТРОННИЯ ФОРМУЛЯР!

  1. За улеснение на кандидатите е създадена чернова на електронния формуляр. Препоръчва се попълването на черновата, проверка на всички данни и текстове и след това подаване на електронния формуляр. За инструкция как да свалите черновата в .docx или друг файлов формат - натиснете тук

  2. Съдържанието от черновата може да се прехвърли в електорнния формуляр с функциите copy/paste.

  3. След изпращане на електорнния формуляр ще получите автоматичен отговор с PDF файл с вече подадения формуляр на електорнната поща посочена в началото на формуляра.

Информация за училищата, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 година, които ще подават нов проект и/или разширяват обхвата на вече съществуваща иновация

document(39).pdf

ВАЖНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Насоки за 2020

съхраняване и споделяне на декларациите за съгласие от родителите

Моля прочетете писмото с уточнения свързани с достъпа до информация и съхраняването на декларации от родителите.

Уточнения за достъп до декларациите на родителите.pdf

Често задавани въпроси за електронния формуляр:

Въпрос №1 : Какво означава ограничението от 800 символа ? Как се броят ?

О: Полетата са ограничени до съответен брой съмволи, като се брои всеки натиснат клавиш на клавиатурата. Броенето е автоматично. Ако използвате чернова в MS word можете да проверите броя на символите в съответното поле с опцията word count, а ако ползвате Google Docs с комбинацията от клавиши ctrl+shift+c.

Въпрос №2: В насоките е записано, че сесията за попълване на електорнния формуляр е 30 минути. Какво означава това?

О: Това означава, че след отваряне на връзката с електронния формуляр имате 30 минути, за да го подадете. Съветът ни е да имате целия текст на работния си формуляр готов, в отделен прозорец или файл и да сте готови да го пренесете с copy/paste в електронния формуляр.