иновативни училища

ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Добре дошли в официалния сайт на иновативните училища! 

Тук ще намерите подробна информация за кандидатстване, начин и насоки за разширяване на обхвата на иновации, електронен формуляр за кандидатстване, често задавани въпроси.

Стартира кандидатстване за нов проект за иновация, кандидатстване за иновация по чл.70, ал.5 от Наредба №9, както и за разширение на обхвата на иновацията за учебната 2024 / 2025. Всяко училище (иновативно или не) осъществява достъп с официалния имейл на училището от домейн edu.mon.bg, чрез интегрираната единна система за Вход/Log in, като се използва и съответната парола. След успешен Вход, от основно меню в системата се избира един от трите типа формуляра, които следва да се попълнят. Уеб формата се попълва съгласно изискванията.

Насоки за кандидатстване
Наредба № 9

Моля прочетете писмото с уточнения свързани с достъпа до информация и съхраняването на деклaрации от родителите.
Писмо - 9105-38 /18.01.2021

За въпроси относно програмата:   i.slavova@mon.bg