иновативни училища

ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Добре дошли в официалния сайт на иновативните училища!

Тук ще намерите подробна информация за кандидатстване, начин и насоки за разширяване на обхвата на иновации, електронен формуляр за кандидатстване, често задавани въпроси.

Стартира кандидатстване за нов проект за иновация, кандидатстване за иновация по чл.70, ал.5 от Наредба №9, както и разширение на обхвата на иновацията за учебната 2022 / 2023. Всяко училище (иновативно или не) получава достъп до системата след Вход >> функция Забравена парола и посочване на официален имейл адрес подаден към НЕИСПУО, на който ще получи парола за достъп. След успешен Вход се попълват формулярите за кандидатстване от основно меню Формуляри.

Насоки за кандидатстване
Наредба № 9

Срокът за оценяване на проектните предложения за нова иновация, или по чл. 70 ал.5 от Наредба №9/19.08.2016 година за институциите в системата на предучилищното и училищното образование се удължава до 29 април 2022 година.

АНКЕТА за функционирането на ПУО в иновативни училища за учебната 2021/2022 година
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с реализиране на текущ тематичен мониторинг е необходимо иновативните училища да попълнят анкетата за функциониране на професионалната учебна общност (ПУО) в училището на този линк https://forms.gle/upCjZ4nUotc9VjaQA в срок не по-късно от 22.01.2022 година.
1. Анкетата се попълва от всички иновативни училища, включително и от тези, в които няма функционираща ПУО.
2. Анкетата касае само професионални учебни общности, които са пряко създадени и свързани с прилагания иновативен проект.
Не се посочват ПУО в училища, които не са свързани с иновацията.

съхраняване и споделяне на декларациите за съгласие от родителите

Моля прочетете писмото с уточнения свързани с достъпа до информация и съхраняването на деклaрации от родителите.
Писмо - 9105-38 /18.01.2021

За въпроси относно програмата: i.slavova@mon.bg