За иновативните училища

Списък на иновативните училища, одобрен с решение на Министерски съвет РМС 472 от 09.07.2018 г.

Поредният номер от списъка е нужен, за да се подават заявления за разширяване на обхвата на иновацията или нова иновация от училищата включени в списъка.

Списък одобрен от МС 07 2018.pdf

Лого на програмата

Официалното лого на програмата може да свалите от: https://goo.gl/PgRAqL

Файловете са налични в разширенията .jpg и adobe illustrator.

Информация за използване на логото: https://goo.gl/qmx4BH