Кандидатстване 2019 г.

Всички училища, които са в списъка на иновативните училища и проектите им продължават след 2018/2019 г. учебна година и искат да кандидатстват с нов проект или да разширят обхвата на своята иновация, ще могат да направят това с електорнен формуляр за нова иновация или електронно заявление за разширяване на обхвата на иновацията.

Уважаеми кандидати,

електронното заявление за разширяване на обхвата на иновацията ще намерите на следната връзка:

Заявления се приемат до 28.02.2019 г. 23:59 часа.

Чернова на заявление за разширяване на обхвата на иновацията 2018/2019 г..docx

Чернова на електронно заявление в Microsoft Word

Чернова на заявление за разширяване на обхвата на иновацията 2018/2019 г.

Чернова на електронно заявление в Google документ

Нови проекти от училищата включени в списъка се приемат до 28.02.2019 г. 23:59 часа.

Чернова за нов проект на формуляра училище включено в списъка на ИУ 2019-2020.docx

Чернова на електронно заявление в Microsoft Word

Чернова за нов проект на формуляра училище включено в списъка на ИУ 2019-2020

Чернова на електронно заявление в Google документ

Важно!

Черновите са налични в Microsoft Word формат и Google документ. Те са работна версия на електронния формуляр и не могат да бъдат подавани като кандидатура в програмата.

За въпроси относно работата на формуляра: info@ischools.bg

За въпроси относно програмата за иновативни училища: i.mutsevski@mon.bg


Чернова на формуляра за кандидатстване ИУ 2019-2020.docx

Работен документ за формуляра

насоки за 2019-2020

Насоки за кандидатстване

Декларация от родител.docx

Декларация от родител

Често задавани въпроси за електронния формуляр:

Въпрос №1 : Какво означава ограничението от 800 символа? Как се броят?

О: Полетата са ограничени до съответен брой съмволи, като се брои всеки натиснат клавиш на клавиатурата. Броенето е автоматично. Ако използвате чернова в MS word можете да проверите броя на символите в съответното поле с опцията word count, а ако ползвате Google Docs с комбинацията от клавиши ctrl+shift+c.

Въпрос №2: В насоките е записано, че сесията за попълване на електорнния формуляр е 30 минути. Какво означава това?

О: Това означава, че след отваряне на връзката с електронния формуляр имате 30 минути, за да го подадете. Съветът ни е да имате целия текст на работния си формуляр готов, в отделен прозорец или файл и да сте готови да го пренесете с copy/paste в електронния формуляр.